Thursday, June 14, 2018

தமிழன் இழிவு படுத்தப்படுகின்றானா, இந்துக்கள் இழிவுபடுத்தப்படுகின்றார்களா அல்லது முஸ்லிம்கள் பகிடி செய்யப்படுகின்றார்களா? பேசாலைதாஸ்

தமிழன் இழிவு படுத்தப்படுகின்றானா, இந்துக்கள் இழிவுபடுத்தப்படுகின்றார்களா அல்லது முஸ்லிம்கள் பகிடி செய்யப்படுகின்றார்களா?  பேசாலைதாஸ்

சிவலிங்கத்தை அகற்றிவிட்டு,  இந்து கோவிலின் நடுவே ஹப்பாவை வையுங்கள். இலங்கை அரசாங்கம், இந்து கலாச்சார பிரதி அமைச்சராக காதர் மஸ்தானவை நியமித்திருப்பதன் வழியாக இதனைத்தான் சொல்லவரு கின்றது. விட்டால் பூசாரிக்கு பதிலாக, இந்து ஆலயங்களில் மெளலாவிகளையும், பள்ளிவாசல்களில் பூசாரியையும், தேவலயங்களில் பிக்குகளையும் வைத்திருக்கும் படி, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் சொன்னாலும் சொல்லக்கூடும். ஆஹா இலங்கை சனாதிபதியின் அறிவுக்கூர்மையை என்னவென்று சொல்வது? இதனைவிட தமிழர் தேசிய கூட்டனியின் அரசியல் மேதாவிகள், ஒரு வார்த்தைகூட பேசவில்லை. நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு இன்னமும் அடம்பிடித்து, நல்லாட்சி தேரை வடம் பிடித்து இழுக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டனியை என்ன சொல்லி அழைப்பது? அரசாங்கமும் ஜானதிபதியும் என்ன நினைத்துக்கொண்டு இப்படி செயல்படுகின்றார்கள்? முஸ்லிம் மக்களை கேலிசெய்கின்றார்களா? அல்லது இந்துக்களை எள்ளி நகையாடுகின்றார்களா? சிங்கள பெளத்த காலாச்சார திணைக்களத்துக்கு ஒரு இந்துவை அமைச்சாராக்க இந்த அரசாங்கம் முன்வருமா? சமய வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் ஆட்சி புரிகின்றோம் என்று சொல்லவந்தால், முதலில் அதனை விகாரைகளின் பிரிவேனாக்களில் இருந்து தொடங்கட்டும்! சிங்கள பெளத்த மதபீடங்களின் அதிகார ஆளுமைக்கு அப்பால், இலங்கை நாட்டை ஆட்சி செய்ய, இதுவரை எந்த சிங்கள அரசியல்வாதிகளும் துனிந்ததில்லை. அப்படிப்பட்ட ஆளுமை பொருந்திய சிங்கள அரசியல்வாதி இன்னமும் இலங்கையில் பிறக்கவே இல்லை. இனியும் பிறக்கப்போவதில்லை. மஹாவம்ச சிந்தனையில் முழ்கிக்கிடக்கும் சிங்கள அரசியல்வாதிகளை தூற்றி என்ன பயன்?  தமிழ் தேசியம் கூறிக்கொண்டு, வாக்கு பிச்சை கேட்கும், தமிழ் தேசிய கூட்டனி அரசியல்வாதிகளுக்கு புத்தி எங்கே போனது?  மூளையை யாரிடமாவது அடகுவைத்துவிட்டார்களா?  தயவுசெய்து தமிழ் மக்களே கேட்டுச்சொல்லுங்கள்!  அன்புடன் பேசாலைதாஸ்KAABA A HINDU TEMPLE TAKEN OVER BY MUSLIMS, KING VIKRAMADITYA INSCRIPTION ON A GOLD DISH HUNG INSIDE THE KAABA.

In pure scientific study about the Historical Muhammad raises basic questions concerning the prophet's role as a moral paragon; the sources of Islamic law; and the God-given nature of the Koran. The scientists even doubt the existence of Muhammad. Scientists say that the Koran is a not a product of Muhammad or even of Arabia, but a collection of materials stitched together to meet the needs of a later age. There was no Islam until two or three hundred years after the traditional version at around 830CE. The Arab tribesmen who conquered in the seventh century vast territory were not Moslems, but were persons who worshiped idols and are scientists call them pagans.
Even though Prophet Muhammad was born in the full light of history the earliest document date about a century and a half after his death. Not only does this long lapse of time cast doubt on their accuracy, but internal evidence strongly suggests the Arabic sources were composed in the context of intense partisan quarrels over the prophet's life. The earliest sources like papyri, inscriptions, and coins on the prophet's life, contradict the standard biography. An inscription and a Greek account fix Muhammad's birth in 552, not 570. Muhammad's career took place not in Mecca but hundreds of kilometers to the north. Yehuda Nevo. The classical Arabic language was developed not in today's Saudi Arabia but in the Levant.
Long before Islam came in to existence, Kaaba, in Mecca in Saudi Arabia was a pilgrimage site. The word Kaaba might have come from the Tamil Language which originated around 1700BC. In Tamil Nadu Kabaalishwaran temple is Lord Shiva’s temple and Kabaali refers to Lord Shiva. The black stone at Kaaba is held sacred and holy in Islam and is called "Hajre Aswad" from the Sanskrit word Sanghey Ashweta or Non-white stone. The Shiva Lingam is also called Sanghey Ashweta. So what is in Kaaba could be the same what Hindus worship. The pedestal Maqam-E-Ibrahim at the centre of the Kaaba is octagonal in shape. In Hinduism, the pedestal of Brahma the creator is also octagonal in shape. Muslim pilgrims visiting the Kaaba temple go around it seven times. In no other mosque does the circumambulation prevail. Hindus invariably circumambulate or Pradakshina, around their deities. This is yet another proof that the Kaaba shrine is a pre-Islamic. In Shiva temples Hindus always practice circumambulation or Pradakshina. Just as in Hinduism, the custom of circumambulation by muslim pilgrims around the entire Kaaba building seven times shows that the claim that in Islam they don’t worship stones is not true.
Allah was one of the deities in Kaaba long before Islam was founded. It might come as a stunning revelation to many that the word ‘ALLAH’ itself is Sanskrit. In Sanskrit language Allah, Akka and Amba are synonyms. They signify a goddess or mother. The term ‘ALLAH’ forms part of Sanskrit chants invoking goddess Durga, also known as Bhavani, Chandi and Mahishasurmardini. The Islamic word for God is., therefore, not an innovation but the ancient Sanskrit appellation retained and continued by Islam. Allah means mother or goddess and mother goddess.
The King Vikramaditya inscription was found on a gold dish hung inside the Kaaba shrine in Mecca, proving beyond doubt that the Arabian Peninsula formed a part of his Indian Empire. (Ref: page 315 of a volume known as ‘Sayar-ul-Okul’ treasured in the Makhtab-e-Sultania library in Istanbul, Turkey). King Vikrama’s preachers had succeeded in spreading the Vedic Hindu sacred scriptures in Arabia and Arabs were once followers of the Indian Vedic way of life. The annual fair known as OKAJ which used to be held every year around the Kaaba temple in Mecca and the present annual hajj of the Muslims to the Kaaba is of earlier pre-Islamic congregation. . Even to this day ancient Siva emblems can be seen. It is the Shankara (Siva) stone that Muslim pilgrims reverently touch and kiss in the Kaaba.
Muslims shave their head and beard and don special sacred attire that consists of two seamless sheets of white cloth. One is to be worn round the waist and the other over the shoulders. Both these rites are remnants of the old Vedic practice of entering Hindu temples clean and with holy seamless white sheets. According to the Encyclopedia Britannica, the Kaaba has 360 idols. Traditional accounts mention that one of the deities among the 360 destroyed when the place was stormed was that of Saturn; another was of the Moon and yet another was one called Allah. That shows that in the Kaaba the Arabs worshipped the nine planets in pre-Islamic days. In India the practice of ‘Navagraha’ puja, that is worship of the nine planets, is still in vogue. Two of these nine are Saturn and Moon. In India the crescent moon is always painted across the forehead of the Siva symbol. Since that symbol was associated with the Siva emblem in Kaaba it came to be grafted on the flag of Islam.
The Hindu Vedic letter in Sanskrit "OM" if seen in a mirror one can see the Arabic numbers 786 and this is the most sacred number for Muslims and copies of the Arabic Koran have the mysterious figure 786 imprinted on them. In their ignorance simply they do not realize that this special number is nothing more than the holiest of Vedic symbols misread and none of the Arabic scholar has been able to determine how they chose 786 as the sacred for them. In short muslims are also going around Siva Lingam at Kaaba, seven times as Hindus go around it seven times.
A few miles away from Mecca are a big signboard which bars the entry of any non-Muslim into the area. This is a reminder of the days when the Kaaba was stormed and captured solely for the newly established faith of Islam. The object in barring entry of non-Muslims was obviously to prevent its recapture. Kaaba is clothed in a black shroud. This custom also originated from the days when it was thought necessary to discourage its recapture by camouflaging it.
Another Hindu tradition associated with the Kaaba is that of the sacred stream Ganga (sacred waters of the Ganges river). According to the Hindu tradition Ganga is also inseparable from the Shiva emblem as the crescent moon. Wherever there is a Siva emblem, Ganga must co-exist. True to that association a sacred fount exists near the Kaaba. Its water is held sacred because it has been traditionally regarded as Ganga since pre-Islamic times (Zam-Zam water).


No comments:

Post a Comment